((((( +++ Niyomict งานบริการสินค้า คอมพิวเตอร์ +++ )))))

((((( +++ Niyomict งานบริการสินค้า คอมพิวเตอร์ +++ )))))

(((( +++ Niyomict +++ Computer Service +++ ))))


งานซ่อมและบริการ ปี 2559 - 2561

หัวข้อตอบผู้ตั้งอ่านตอบล่าสุด
ไม่มีข้อความใหม่  ประกาศ::  Webboard แนะนำงานติดตั้ง และ บริการ อาจมีข้อมูลผิดพลาด โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง Admin 20 / 5 / 2561 0Admin50avatarดูข้อความล่าสุด on Sun May 20, 2018 9:21 pm
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   2559 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา คอมเช่า 5 เครื่อง ACER สัญญาเช่า กันยายน 2559 - กันยายน 2562 ประกัน 3 ปี 0Admin18avatarดูข้อความล่าสุด on Thu May 31, 2018 5:38 am
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   งาน MA ITSC 1090 ชุด มช. 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลา 12 เดือน งบประมาณ 2 ล้านบาท 0Admin16avatarดูข้อความล่าสุด on Thu May 31, 2018 5:22 am
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   ITSC มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์เช่า 1090 เครื่อง ปี 2556 - 2560 สัญญาเช่า 4 ปี 0Admin17avatarดูข้อความล่าสุด on Wed May 23, 2018 4:57 am
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   คอมเช่า 550 ชุด ปี2561 25/5/2561 - 25/5/2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  0Admin51avatarดูข้อความล่าสุด on Mon May 21, 2018 5:44 am
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   คอมเช่าปี 2561 22/5/2561 - 22/5/2564 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0Admin38avatarดูข้อความล่าสุด on Mon May 21, 2018 5:10 am
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   Website แจ้งซ่อมคณะแพทยศาสตร์ มช. 2018 คอมพิวเตอร์เช่า http://isuandok.med.cmu.ac.th/itcc/index.php 0Admin29avatarดูข้อความล่าสุด on Mon May 21, 2018 4:57 am
by Admin
ไม่มีข้อความใหม่   คอมเช่าปี 2561 21/5/2561 - 21/5/2564 สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  0Admin33avatarดูข้อความล่าสุด on Mon May 21, 2018 4:49 am
by Admin
Moderator
Moderators
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ

ผู้ที่กำลังอ่าน forum นี้: ลงทะเบียน 0 คน, ซ่อน 0 คน และ 1 ผู้มาเยือน

ผู้ใช้ที่ลงทะเบียน: (ไม่มี)


  • มีข้อความใหม่ มีข้อความใหม่
  • ไม่มีข้อความใหม่ ไม่มีข้อความใหม่
  • มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ] มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ]
  • ไม่มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ] ไม่มีข้อความใหม่ที่เป็น [ Popular ]
  • มีข้อความใหม่ที่ถูก [ Locked ] มีข้อความใหม่ที่ถูก [ Locked ]
  • ไม่มีข้อความใหม่ที่ถูก [ Locked ] ไม่มีข้อความใหม่ที่ถูก [ Locked ]
  • ประกาศ ประกาศ
  • Sticky Sticky
  • Global announcement Global announcement
เวลาขณะนี้ Mon Jan 21, 2019 1:57 am